POLITIEK & MEDIA

 

Aaah, de politiek. Ik installeer me ’s zondags altijd met veel plezier in de zetel – een zondagsbrunch in de aanslag – om te kijken naar De Zevende Dag. En ook al gaat het moeizaam, ik voel dat er dingen veranderen. Zo duiken er in de praatstoel bijvoorbeeld vaker gewone mensen op, mensen met een creatieve kijk op de zaken, die soms veel raker verwoorden waar het werkelijk om draait dan politici. Want die meneren (en af en toe een mevrouw) draaien opvallend in cirkeltjes de laatste tijd... En toch komen die burgers met originele ideeën mijns inziens nog te weinig aan het woord. Volgens mij zullen we als burger meer en meer uitgedaagd worden om zelf mee te denken, te doen, initiatieven te nemen om de problemen mee op te lossen. Deze organisaties doen daar al aan… olé!

VERNIEUWENDE MEDIA

 

Ik zet de nieuwe online media even mee onder de noemer ‘burgerpolitiek’, omdat de media de algemene opinie en politiek mee bepalen.

De klassieke media lijden zoals bekend onder de commerciële druk en zijn geneigd bepaalde belangen te ondersteunen – die niet altijd die van u en mij zijn – met het gevaar dat eenzelfde kijk op de wereld gekauwd en herkauwd wordt. Daarom komen er initiatieven op gang om kwalitatief nieuws te brengen vanuit een opener vizier en over feiten die niet per se in de reguliere media verschijnen.

Internationaal zijn er massa’s sites die minder gekend nieuws plaatsen, van verschillend allooi, soms redelijk extreem in de berichtgeving. Puur afgaand op mijn eigen gevoel en gezonde verstand hou ik wel van deze nieuws-sites:

 

 

DE WERELD MORGEN

Een levende nieuwssite, opgestart door journalist en auteur Dirk Barrez en een ploeg van professionele journalisten, aangevuld door een hele resem burgerjournalisten met kennis van een bepaald deeldomein of met een goede, vermakende of verhelderende pen. Mensen die met een open en kritische kijk op de wereld vraagtekens durven te zetten bij feiten, of die verwoorden wat velen denken maar wat minder opgepikt wordt door de reguliere media.

 

Deze site is gratis en onafhankelijk, leeft in gratie van de lezers en sympathisanten en wil zich concentreren op ‘wat echt belangrijk is en op wat je moet weten om onze complexe wereld te begrijpen’. Zij zien journalistiek niet langer als een monoloog, maar als een dialoog.

  

 

DE CORRESPONDENT (NL)

Niet Belgisch, dus een uitzondering op Wake up & smell the roses, maar omdat nieuws onze grenzen overschrijdt en België en Nederland mijns inziens zullen moeten samenwerken (een heel eigen thema op zich), zet ik ze er graag bij: 

 

Dit initiatief is in het leven geroepen door een groep professionele journalisten die zich groeperen achter nieuwe waarden, zoals daar zijn: dagelijks nieuws dat de waan van de dag wil overstijgen, artikels die het nieuws in een breder perspectief plaatsen om diepere inzichten te bieden, en waar de verteller even belangrijker is als het verhaal – ervan uitgaand dat in wezen geen enkele berichtgeving 100% objectief is en de jongere garde meer interesse toont in wie iets vertelt – en diens credibiliteit en transparante motivaties – dan in zogezegde ‘neutrale’ feiten.

 

 ID’s & IDEAS      

 mensen met ideeën 

 

Hoe graag we het ook zouden hebben; de problemen van de toekomst zijn te complex geworden om ze door één deskundige (zelfs dé deskundige) te laten uitleggen en oplossen. Om tot oplossingen te komen, zullen we vele hoofden moeten bijeenbrengen en ook het vermogen moeten ontwikkelen om echt in uitwisseling te gaan, voorbij de tegenstelling en het conflict.

 

 

G1000

Mijn hart springt dan ook op van initiatieven zoals de G1000 die dat in de praktijk omzetten of toch acties ondernemen om dit te ontwikkelen. De G1000 organiseerde op 11/11/11 een burgertop met 1000 burgers die bereid waren na te denken over actuele, maarschappelijke thema’s, en daaruit werden 32 mensen geselecteerd die eind vorig jaar drie weekends lang verder nadachten over alle aangegeven punten. Initiatiefnemer David Van Reybrouck wil van de G1000 een permanent platform maken om verder te sleutelen aan de democratie. Dat betekent sensibilisering, wetenschappelijk onderzoek naar het democratisch denken én acties om aan te tonen dat de burgers wel gemotiveerd én – niet minder belangrijk – gekwalificeerd zijn om de maatschappij mee te maken. 

 

Hier vind je trouwens de 500 meest populaire voorstellen tot verandering van burgers die aan dit hele proces voorafgingen: inspirerend op zich!

 

Deze burgerbeweging maakt trouwens deel uit van een internationale tendens die aangeeft dat burgers actief moeten worden ingezet in de nieuwe democratie. 

 

 

LEVUUR, DE PARTICIPATIE-EXPERT

Een van de mensen die de G1000 concreet faciliteren, is Stef Steyaert, de man achter Levuur, de participatie-expert. De man die vanuit jarenlange ervaring meer en meer ontdekt over het complexe mechanisme van actieve participatie in denk- en beslissingsprocessen. Die man wil ik ooit eens interviewen.

 

Hij maakt trouwens deel uit van Netwerk Participatie, ‘een platform van en voor professionals die meedenken en meedoen op die plaatsen waar participatie leeft’.

 

Nooit zo nagedacht over het feit dat 'leren participeren' een kunst is op zich. Maar het lijkt me inderdaad logisch. Zeker in tijden waar echte vernieuwing aan de orde is. 

 

 

HET MINISTERIE VAN IDEEËN

Achter Het Ministerie van Ideeën schuilen een zestal namen die je in deze context wel vaker ziet opduiken (op andere websites, in andere samenstellingen). Mannen met een missie, dus. Ze openden hun 'ministerie' om een podium te geven aan mensen die ‘willen experimenteren met nieuwe oplossingen’. Geen grootse projecten die luisteren naar criteria als winst, groei en concurrentie, in tegendeel: hier krijgen kleine, echt innoverende, originele ideeën een kans, die uit passie gegroeid zijn en sociaal en ecologisch verantwoord zijn. Heb je zo’n innoverend idee en is het meer dan een vaag plan, dan maak je kans op de titel van minister. In dat geval krijgt je idee steun en ruchtbaarheid in de hoop dat anderen geïnspireerd worden om hetzelfde in hun eigen omgeving te gaan doen. Hier lees je de criteria waaraan je moet voldoen om minister te kunnen worden.

 

Er wordt ook gewerkt aan een pool van Impact Investors die je project misschien zouden kunnen/willen ondersteunen.

 

Hoe meer knelpunten er in het dagelijkse leven komen – die de echte ministers waarschijnlijk niet voor ons zullen kunnen oplossen – hoe meer we aangewezen zullen zijn op inventieve oplossingen waardoor het lokaal gezellig kan blijven. Naar mijn gevoel gaan steeds meer van die particuliere initiatieven ontstaan en ze moeten ergens gebundeld worden. In dit Ministerie dus. :-) Goed plan.