Vragen aan vrouwen
LET'S RE-THINK WOMEN!

 

 

 

 

 

 

Zin om mee te denken over de vrouw van morgen? Goesting om als mens, maar ook als vrouw,
eens je gedacht te zeggen over bepaalde zaken (zonder je per se te moeten verantwoorden via cijfers, tabellen of de wetenschappelijke haalbaarheid der dingen)? 
Niet zoveel tijd om je naar rondetafelgesprekken te begeven, maar wel gedreven om je steentje bij te dragen aan deze discussie? 

Vul dan onderstaande vragenlijst in (of pik er die vragen uit die je het meeste begeesteren) en stuur je antwoord naar anne.wislez@telenet.be. Ik behandel je gegevens discreet en gebruik geen enkele van je uitspraken met naam, zonder jouw medeweten en toestemming. Ondertussen ben ik je wel eeuwig dankbaar voor je inspirerende hersenspinsels... :-D

 

 • 1. Wat zijn voor jou vrouwelijke waarden (in het algemeen)?

 • 2. Wat definieert jouw ‘vrouw zijn’ (persoonlijk)?

 • 3. In hoeverre mag je van jezelf – en van de mensen rondom je – nog ‘vrouw’ zijn? Thuis, op je werk, elders… Lijkt dat je belangrijk of helemaal niet?

 • 4. Mag je je op je werk beroepen op je intuïtieve aanvoelen van iets? Krijgen je emoties (als informatiebron) een plek? Hoe reageren collega’s (mannen/vrouwen) op je als je deze aspecten inbrengt op het werk? 
   

 • 5. Ben je blij met wat de emancipatiestrijd van de vrouw tot nu toe al gerealiseerd heeft? Waarom? Waarom niet?

 • 6. Mag het nog meer zijn? In dezelfde richting? Of zijn we toe aan iets nieuws?

 • 7. In hoeverre vind je jezelf rationeel, assertief, duidelijk, daadkrachtig, zelfzeker? Zou je deze eigenschappen graag nog verder ontwikkelen?

 • 8. In hoeverre vind je jezelf emotioneel, intuïtief, zorgzaam, bezorgd om het geheel der dingen? In hoeverre heb je contact met je lichaam? Zou je deze eigenschappen graag nog verder ontwikkelen?
   

 • 9. Waar ben je als vrouw (persoonlijk) aan toe? Wat heb je nodig?
   

 • 10. Wat vind jij van de maatschappij waarin we leven?

 • 11. Zijn er zaken die je kwaad maken? Durf je kwaad worden?

 • 12. Zijn er zaken die je blijgestemd maken? 

 • 13. Ben je (op de een of andere manier) bezig met thema’s als gezonde voeding, opvoeding van kinderen/onderwijs, gezondheid en welzijn, zorg om ouderlingen…? Wat vind je van deze traditionele zorgdomeinen? Evolueren ze zoals jij dat graag zou zien?

 • 14. Ben je met bepaalde maatschappelijke items bezig – en zo ja, met welke aspecten precies?

 • 15. Ga je voor een ‘grotere zaak’, of richt je je liever (vooral) op je eigen privéleven?
   

 • 16. Wat zou de maatschappij deugd doen, denk je? Waar is onze samenleving aan toe?

 • 17. Als jij het voor het zeggen had, wat is dan het eerste wat je aan onze samenleving zou veranderen?

 • 18. Wat heb jij nodig van deze maatschappij? Hoe zou ze moeten zijn om je er (nog) beter in te voelen?

 • 19. Welk aspect van jouw zijn (talent, idee, …) zou de maatschappij eigenlijk zeer goed kunnen gebruiken? (mogen ook vele dingen zijn) :-)
   

 • 20. Wat (vb oplossingen voor problemen, fijne ideeën om zaken te vereenvoudigen, boerenverstand-dingen enz) zie je kleinschalig in je dagelijkse leven goed functioneren (vb. In gezinswerking, in straatwerking, op school, op je werk, …), wat grootschalig zou mogen geïmplementeerd worden?

 • 21. Durf je nog dromen? Denk je dat dromen zinloos zijn of juist een belangrijke functie hebben? Waar droom je van?
   

 • 22. Welke belangrijke vragen ontbreken hier volgens jou? Zijn er bedenkingen die je er zelf nog graag aan toevoegt...?

 

 

Heel erg bedankt dat je de tijd wil nemen om deze vragen (of sommige ervan) te copy-pasten in een mail en je antwoorden te sturen naar anne.wislez@telenet.be