Yin

                                                                                  

● Het vrouwelijke principe

● Nacht

● Duisternis

● Koude

● Water

● Aarde

● De maan

● Naar binnen gerichte kracht  

● Samentrekkend

● Wat vorm aanneemt, materie

● Het ontvangende principe

● Rust

● Ontspanning

● Passief

● Natuurlijk

● Introvert

● Bewarend

● Onbewust

● Vreedzaam

● Overgave

● Samen

● Flexibel

● Subjectief

● Cyclisch

● Gericht op het heden (en verleden)  

● Zijn

● Voelen

● Emotie

● Zacht

● Samenwerking

● Volgzaamheid

 

● Uiterlijk kwetsbaar zijn, geborgenheid bieden

● Gericht op het persoonlijke, op relaties

● Gericht op behoud van het leven

● Alertheid voor gevaar                                              

● Wil samenbrengen, groep vormen, harmoniseren

● Gericht zijn op het geheel, holistisch denken 

● Wijsheid op basis van intuïtief weten, voelen en ervaren

● Zoeken naar de zin van de dingen

● Geduld opbrengen voor wat er is, en nog niet is

● Aanvaarden van pijn en moeilijke momenten en daarmee kunnen omgaan

● Het zich kunnen verbinden met iets wat nog maar in potentie aanwezig is

● Contact maken met vage dingen, tussenwerelden, dromen, het irrationele, magie

● Voeling hebben met leven en dood, als noodzakelijke cycli van het leven

● Kunnen wachten in vertrouwen, als deel van het creatieve proces

● Denken vanuit het geheel, holisme

● Het levenschenkende, het dragende, je leven kunnen geven voor jonger leven 

● Genieten, je kunnen overgeven aan het zinnelijke, het seksuele

 

 

 

 

 

 

 

 

WAT IS YIN, WAT IS YANG?

 

Als ik schrijf over de zoektocht naar ‘een beter evenwicht’, ga ik uit van het Chinese yin-yang-gegeven: mannelijke (positieve) en vrouwelijke (negatieve) kwaliteiten die complementair zijn en elkaar uitbalanceren. Positief en negatief verwijzen hier in wezen naar elektrisch geladen polen (geven en ontvangen) en dragen geen oordeel in zich. 

Door biologische verschillen en culturele tradities zijn bepaalde aspecten met de tijd toegeschreven aan mannen en andere aan vrouwen. En toch: de kern van yin is yang, en de kern van yang is yin. Yin- en yang-kwaliteiten zijn zowel in mannen als in vrouwen aanwezig; elke evenwichtige mens draagt beide complementaire kwaliteiten in zich en weet ze aan te wenden wanneer nodig. 

 

Meer over yin en yang in mannen en vrouwen.

 

 

 

 

 

 

Yang

                                                                                  

○ Het mannelijke principe

○ Dag

○ Licht

○ Warmte

○ Vuur

○ Hemel

○ De zon

○ Naar buiten gerichte kracht

○ Uitzettend

○ Pure energie, zonder vorm

○ Het gevende principe

○ Beweging 

○ Opwinding 

○ Actief 

○ Technisch 

○ Extravert 

○ Verdwijnend 

○ Bewust 

○ Strijdlustig 

○ Controle 

○ Alleen 

○ Vastbesloten 

○ Objectief 

○ Lineair 

○ Gericht op toekomst 

○ Worden

○ Denken, doen

○ Ratio

○ Hard, fel

○ Competitiviteit

○ Leiderschap

 

○ Uiterlijk sterk zijn, bescherming bieden

○ Betrokkenheid op de externe wereld

○ Gericht op het abstracte en zakelijke

○ Het kunnen nemen van risico’s

○ Wil zich onderscheiden, het individu ontwikkelen

○ Gericht zijn op één doel, het cibleren 

○ Kennis op basis van onderscheidend vermogen, analyse, begrijpen

○ Zoeken naar de waarheid

○ Het vermogen steeds de noodzakelijke vernieuwing aan te brengen

○ Probleemoplossend zijn

○ Drang tot actie en initiatief, daadkracht

○ Recht op zijn doel afgaan, doelgerichtheid

○ Directheid

○ Kunnen aanbrengen van orde en structuur

○ Ronduit spreken, duidelijk zijn

○ Creatief, scheppend zijn

○ Ongeduld, over willen gaan tot actie, tot creatie

 

○ Opdelen, vertrekken vanuit de fragmenten

○ Het ‘krijger’ zijn: zich kunnen opofferen voor een grotere zaak

○ Presteren, controle, trots zijn na het behalen van een overwinning

 

 

 

 

 

 

Deze lijst is samengesteld aan de hand van een bijzonder boeiend boek van Karen M. Hamaker-Zondag: Over het mannelijke in de vrouw & het vrouwelijke in de man (uitgeverij Aionion Symbolon, 2009) en van De Tao van de vrouwelijke seksualiteit, Maitreyi Piontek (uitgeverij Becht).